1 khách hàng có thể khai báo nhiều địa chỉ nhận email hóa đơn điện tử (HDDT) được hay không?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

1 khách hàng có thể khai báo nhiều địa chỉ nhận email hóa đơn điện tử (HDDT) được hay không, cách khai báo như thế nào?

 

Trả lời:

 

1 khách hàng được phép nhận hóa đơn thông tin HDDT  bằng nhiều email, để khai báo user vào Dữ liệu nền > Kinh doanh > Khách hàng nhập email vào trường Email, mỗi email phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy ";"

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất