1 Mặt Hàng 2 Giá Nhập 2 Kho Vậy Xuất Kho Tính Giá Như Thế Nào?

  Thứ Tue, 13/07/2021

Câu hỏi:

 

Nếu cùng 1 mặt hàng nhưng có 2 giá nhập vô 2 kho khác nhau, khi xuất kho thì ra 2 giá 2 kho khác nhau hay chạy bình quân ra cùng 1 giá?

 

Trả lời:

 

Hệ thống sẽ tính giá bình quân các kho.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất