Bán thành phẩm của công đoạn này muốn chuyển trực tiếp qua công đoạn sau

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

Bán thành phẩm của công đoạn này tôi muốn chuyển trực tiếp qua công đoạn sau thì thực hiện như thế nào?

 

Trả lời:

 

Hệ thống ERP cho phép người dùng nhận hàng theo từng công đoạn, thành phẩm của công đoạn này có thể chuyển trực tiếp vào công đoạn sau bằng cách: Tại chức năng nhận hàng sản xuất, kho nhận hàng đạt user chọn kho sản xuất (kho có loại kho =10) lúc này hệ thống sẽ load lên Công đoạn nhận hàng, user chọn công đoạn nhận hàng mong muốn.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất