Bảng Kê Thuế Đầu Vào Lấy Từ Các Chức Năng Nào Của Hệ Thống?

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi:

 

Bảng kê thuế đầu vào lấy từ các chức năng nào của hệ thống?

 

Trả lời:

 

Hóa đơn mua hàng NCC được khai báo tại trường khai báo thông tin hóa đơn.
Hóa đơn điều chỉnh NCC được khai báo tại trường khai báo thông tin hóa đơn.
Chi phí nhận hàng được khai báo tại trường khai báo thông tin hóa đơn.
Phiếu chi/UNC khác được khai báo tại trường khai báo thông tin hóa đơn.
DNTT được khai trong popup hóa đơn.
Bút toán tổng hợp được khai báo tại popup hóa đơn.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất