Chỉnh Giá Nhập Kho Mà Không Hủy Chứng Từ

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi:

 

Quy trình mua hàng đã hoàn tất, sau đó đối chiếu công nợ phát hiện đơn giá sai, vậy có cách nào mà không hủy chứng từ mà có thể điều chỉnh giá trị nhập kho của các sản phẩm trong đơn hàng đã mua.

 

Trả lời:

 

Có thể sử dụng một trong hai chức năng sau để thay đổi giá trị nhận kho sản phẩm
1. Chi phí nhận hàng:  tăng giá trị nhập kho
2. Hóa đơn điều chỉnh NCC

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất