Chỉnh Sửa Chứng Từ

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi:

 

Bộ phận làm đề nghị thanh toán đã hoàn tất nhưng khi thanh toán mới biết chọn sai khoản mục chi phí/số tiền/thông tin. Tôi phải làm thể nào để chỉnh sửa lại chứng từ?

 

Trả lời:

 

Nếu chứng từ trong tháng chưa khóa sổ kế toán, Anh/Chị sử dụng chức năng Hủy chứng từ, để tạo lại chứng từ mới. 

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất