Công nợ và thanh toán

Vì sao trên báo cáo công nợ nguyên tệ khách hàng chỉ được nợ có 30 ngày đã quá hạn?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Tại sao dữ liệu nền khách hàng khai báo công nợ là 45 ngày, nhưng trên báo cáo công nợ nguyên tệ khách hàng này chỉ được nợ có 30 ngày đã quá hạn? Trả lời: Tại các c...

Tại Sao Báo Cáo Công Nợ Chi Tiết Và Báo Cáo Công Nợ Theo Hoá Đơn Không Khớp Nhau?

  Thứ Wed, 14/07/2021

Câu hỏi: Tại sao tôi so sánh báo cáo công nợ chi tiết và báo cáo công nợ theo hoá đơn không khớp số nhau? Trả lời: BC đối chiếu công nợ KH là BC theo dõi chi tiết công nợ của...

Chỉnh Sửa Chứng Từ

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi: Bộ phận làm đề nghị thanh toán đã hoàn tất nhưng khi thanh toán mới biết chọn sai khoản mục chi phí/số tiền/thông tin. Tôi phải làm thể nào để chỉnh sửa lại chứng từ? Trả l...

Làm Thế Nào Để Xóa Hết Công Nợ Khách hàng?

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi: Muốn xóa hết công nợ Khách hàng? Trả lời: Dùng chức năng Xóa nợ khách hàng, tick vào Xóa chênh lệch Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ...

Trưởng Phòng, Giám Đốc Không Thấy ĐNTT, Tạm ứng Để Duyệt

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi: Tại sao tôi là Trưởng phòng, Giám đốc nhưng không thấy chứng từ Đề nghị thanh toán, Tạm ứng để duyệt. Trả lời: Cơ chế DUYỆT sẽ dựa vào 1. CHỨC DANH , vì vậy kiểm tra chức danh...

Không Nhìn Thấy Chứng Từ Hoặc Chỉ Một Vài Chứng Từ

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi: Tại sao tôi được nhìn thấy chức năng Đề nghị thanh toán, Đề nghị tạm ứng, Đơn mua hàng nhưng không nhìn thấy chứng từ hoặc chỉ thấy 1 vài chứng từ mặc dù công ty đã phát sinh rất nhiều...