CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Thông tin
  • Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VIFON)
  • Lĩnh vực: Thực phẩm 
  • Website: http://vifon.com.vn/

Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (VIFON) Là một trong những đơn vị đặt nền móng xây dựng nên ngành thực phẩm ăn liền Việt Nam. VIFON đã không ngừng hiện đại hóa thiết bị và công nghệ, đầu tư mạnh vào nghiên cứu để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng quốc tế.

VIFON đã trở thành thương hiệu quen thuộc và gắn bó với người tiêu dùng thông qua nhiều sản phẩm Mì sợi ăn liền và gia vị.