CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

Thông tin
  • Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
  • Lĩnh vực: sản xuất nước khoáng và các sản phẩm từ nước khoáng.
  • Website: http://fitbeverage.com.vn

Công ty Cổ Phần Nước Khánh Hòa - Sản xuất các loại nước giải khát, nước khoáng thiên nhiên, nước giải khát từ nước khoáng, nước tăng lực.

Hiện Vikoda đang sở hữu dây truyền sản xuất hiện đại mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý rộng khắp. Công ty đang cung cấp nhiều loại sản phẩm với chất lượng cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng của nhiều người trên cả nước.