CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM TW2 (CODUPHA)

Thông tin
  • Công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM TW2
  • Lĩnh vực: Dược phẩm 
  • Website: http://www.codupha.com.vn

Công ty CODUPHA được thành lập ngày 30/4/1975, là công ty trực thuộc Tổng công ty dược Việt Nam, Bộ Y tế, được sự ủng hộ trong toàn ngành y tế, chính quyền từ TW đến địa phương.

Là một trong 06 công ty dược phẩm được Nhà nước, Bộ Y tế giao đảm trách Chương trình dự trữ, Dự trữ và lưu thông quốc gia, các thuốc cần kiểm soát đặt biệt.