Phiên bản Demo

  • Thử nghiệm cấu hình hệ thống tùy biến khác nhau.
  • Dữ liệu mẫu được cung cấp.
  • Tạo báo cáo, báo cáo tài chính, hóa đơn, và nhiều hơn nữa với các dữ liệu mẫu.
  • Đề xuất cho người dùng lần đầu.
  • Tiện lợi trong việc thử các chức năng cụ thể.
  • Nhiều người sử dụng có thể truy cập vào bản mô phỏng như nhau.
  • Không yêu cầu có thẻ tín dụng.
  • Hỗ trợ và đào tạo khách hàng.

Yêu cầu dùng Demo