Doanh Thu Hàng Bán Trên Báo Cáo Đơn Hàng Không Khớp Doanh Thu Tài Khoản 511xx

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi:

 

Vì sao doanh thu của thành phẩm/hàng hóa trên báo cáo đơn hàng bán trong kỳ không khớp với doanh thu của tài khoản 511x trên báo cáo kế toán, mặc dù đã loại bỏ các nghiệp vụ xuất biếu tặng, xuất khuyến mãi.

 

Trả lời:

 

Báo cáo đơn hàng bán trong kỳ có 2 mức lấy là đơn hàng và hóa đơn, Anh/Chị kiểm tra lại mức lấy báo cáo. 
- Trường hợp truy xuất theo mức đơn hàng chắc chắn hai báo cáo có thể lệch nhau, nguyên nhân là do hóa đơn xuất khác kỳ đơn hàng.
- Trường hợp lấy báo cáo theo mức hóa đơn, kiểm tra thành tiền trên hóa đơn của báo cáo đơn hàng bán trong kỳ và thành tiền của hóa đơn trên phát sinh của tài khoản 511x xem lệch nhau ở hóa đơn nào, sản phẩm nào, từ đó kiểm tra lại dữ liệu nền của sản phẩm đã khai báo đúng tài khoản doanh thu chưa.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất