Đơn Giá Xuất Đối Với Xuất Sử Dụng Nội Bộ

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi:

 

Đối với các chức năng như xuất kho bán hàng, xuất sử dụng, xuất tiêu dùng nội bộ. Tôi không thấy ô nhập đơn giá xuất, như vậy đơn giá xuất của tôi được tính như thế nào?

 

Trả lời: 

 

Hệ thống ERP được cấu hình định khoản động, các chức năng xuất kho mà không nhập đơn giá xuất sẽ được áp giá bình quân cuối kỳ trước. 
Cuối kỳ kế toán, sau khi khóa sổ kho hệ thống sẽ lấy đơn giá tồn kho cuối kỳ mới tính được áp lại vào các phiếu xuất trên.
(Lưu ý hệ thống  không áp giá tồn vào các phiếu xuất có fix giá như xuất điều chỉnh tồn kho, xuất bundle, rã bundle, xuất premix.)

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất