Đơn Hàng Bán Không Hiện Chương Trình Khuyến Mãi

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi:

 

Đơn hàng bán không hiện chương trình khuyến mãi

 

Trả lời:

 

Kiểm tra Chương trình KM đã khai báo trên hệ thống chưa, nếu đã khai báo rồi, kiểm tra tiếp các nội dung:
1. Thời gian áp dụng.
2. Điều kiện mua + điều kiện trả khuyến mãi đã được khai báo đúng và đủ theo Chương trình KM công ty đưa ra.
3. Đối tượng áp dụng (Chi nhánh, NPP, Khách hàng, Loại KH, hạng KH, Kênh bán hàng, khu vực, vùng miền...)

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất