Đơn mua hàng gia công, yêu cầu NL tại popup số lượng không hiển thị NL để yêu cầu

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

Đơn mua hàng gia công, yêu cầu nguyên liệu tại popup số lượng không hiển thị nguyên liệu để yêu cầu, mặc dù kho nguyên liệu còn tồn nhiều.

 

Trả lời:

 

Đối với các loại kho 10 (kho sản xuất ), 7 (Kho nhà gia công) sẽ được khai báo thêm nhận nguyên liệu từ những kho nào, do đó khi tạo yêu cầu nguyên liệu không load lên tồn kho ngoài việc kiểm tra tồn hiện tại của NVL, bao bì User cần  kiểm tra lại xem đã tick nhận nguyên liệu từ kho mong muốn cho kho gia công chưa. 
Vào Dữ liệu nền kho, chọn loại kho gia công, tại ô "Nhận nguyên liệu từ kho" kiểm tra đã tick chọn kho.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất