Dữ liệu nền

Tôi đã khai báo bảng giá bán, nhưng khi làm đơn hàng không hiển thị bảng giá.

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Tôi đã khai báo bảng giá bán, nhưng khi làm đơn hàng không hiển thị bảng giá. Trả lời: User kiểm tra: 1. Trạng thái của bảng giá, đơn hàng chỉ hiển thị lên bảng giá...

1 khách hàng có thể khai báo nhiều địa chỉ nhận email hóa đơn điện tử (HDDT) được hay không?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: 1 khách hàng có thể khai báo nhiều địa chỉ nhận email hóa đơn điện tử (HDDT) được hay không, cách khai báo như thế nào? Trả lời: 1 khách hàng được phép nhận hóa đơn ...

Tại Sao Tôi Không Xóa Được Dữ Liệu Nền?

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi: Tại sao tôi không xóa được dữ liệu nền? Trả lời: Các dữ liệu nền đã phát sinh chứng từ trên hệ thống sẽ không được xóa. Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 ...

Dữ Liệu Nền Là Gì?

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi: Dữ liệu nền là gì? Trả lời: Dữ liệu nền là nơi khai báo toàn bộ dữ liệu cần có để hệ thống hoạt động và truy suất báo cáo. Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 ...