Dữ Liệu Nền Là Gì?

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi:

 

Dữ liệu nền là gì? 

 

Trả lời:

 

Dữ liệu nền là nơi khai báo toàn bộ dữ liệu cần có để hệ thống hoạt động và truy suất báo cáo.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất