Ghi Nhận Sản Phẩm Mới Tồn Trong Kho Dù Chưa Từng Được Mua Hàng, Nhập Kho

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi:

 

Công ty kiểm kê phát hiện có một số sản phẩm mới tồn tại trong kho, nhưng các sản phầm này chưa từng được mua hàng, nhập kho. Vậy tôi phải làm sao để ghi nhận sản phẩm này vào kho?

 

Trả lời:

 

1. DLN khác báo thông tin sản phẩm.
2. DLN Kho, chọn thêm sản phẩm vừa khai báo.
3. Sử dụng chức năng Điều chỉnh tồn kho. Nhập số lượng điều chỉnh.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất