Ghi Nhận Vật Tư, Phế Liệu Không Có Nhập Kho

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi:

 

Công ty tôi có thanh lý 1 số vật tư, phế liệu không có nhập kho, quy trình xuất bán ghi nhận doanh thu và hóa đơn như thế nào? Vì hàng này không có nhập kho nên không có hàng để xuất kho.

 

Trả lời:

 

Vào menu Quản lý công nợ > công nợ phải thu > Hóa đơn khác chọn loại hóa đơn khác, nhập tài khoản ghi nhận doanh thu, thông tin sản phẩm và dịch vụ bán.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất