Giá Trị Mua Hàng và Nhận Hàng Trong Tháng Lệch Nhau?

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi:

 

Giá trị mua hàng và nhận hàng trong tháng lệch nhau?

 

Trả lời:

 

Truy xuất báo cáo Theo dõi đơn mua hàng hoặc BC Chi tiết nghiệp vụ kế toán để kiểm tra:


1. Tổng  số lượng Hóa đơn trong tháng khác tổng số lượng Nhận hàng trong tháng.
2. Một vài Hóa đơn khác tháng so với Nhận hàng (VD Nhận hàng T6, nhưng tạo hóa đơn T7)

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất