Hệ Thống Báo Lỗi Không Xác Định Được Tài Khoản Kế Toán Khi Chốt Chứng Từ

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi:

 

Tôi chốt chứng từ, hệ thống báo lỗi không xác định được tài khoản kế toán, như vậy tôi phải kiểm tra gì?

 

Trả lời:

 

Hệ thống ERP tự động định khoản theo cấu hình định khoản đã được khai báo, khi hệ thống thông báo như trên Anh/Chị vào menu Quản trị hệ thống > Cấu hình định khoản, kiểm tra chức năng đang không cho chốt đã khai báo tài khoản + cấu hình định khoản chưa. 
Ví dụ: Nêú chốt hóa đơn tài chính báo lỗi trên cần kiểm tra:
- Tài khoản bên dưới Khách Hàng đã khai báo chưa: vào DLN khách hàng, đã chọn số hiệu tài khoản
- Loại sản phẩm của sản phẩm bán đã khai báo tài khoản doanh thu chưa, khai báo VAT đầu ra cho sản phẩm bán chưa.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất