Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Thông tin Công ty : FORIPHARM Lĩnh vực : Dược phẩm Website : https://foripharm.vn Với truyền thống gần 60 năm kinh nghiệm sản xuất Dược phẩm, đặc biệt là thu...

Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDISUN

Thông tin Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDISUN Lĩnh vực : Dược phẩm Website : http://www.medisun.vn/ Tiền thân là công ty GM được thành lập năm 2002,...

Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI (SAVIPHARM)

Thông tin Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI (SAVIPHARM) Lĩnh vực : Dược phẩm Website : https://www.savipharm.vn/ SAVIPHARM - Nhà máy dược phẩm hàng đầ...

Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG KHÁNH HÒA

Thông tin Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG KHÁNH HÒA Lĩnh vực : Thực phẩm Website : https://www.dinhduongkhanhhoa.vn/ Hình thành từ đội ngũ chuyên gia di...

Xem thêm

L’ORÉAL VIỆT NAM

Thông tin Công ty : L’ORÉAL VIỆT NAM Lĩnh vực : Mỹ phẩm Website : https://www.loreal.com/vi-vn/vietnam/ Thành lập vào giữa năm 2007, L’oréal Việt Nam nhanh c...

Xem thêm

KHÁCH HÀNG CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY

Thông tin Công ty : KD PHARMA Lĩnh vực : Dược phẩm Website : https://khuongduy.com.vn Kinh doanh hơn 200 mặt hàng dược phẩm và trang thiết bị y tế. Trong n...

Xem thêm