Khi làm chứng từ nhập kho không thấy kho nhận để chọn?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

Khi làm chứng từ nhập kho không thấy kho nhận để chọn?

 

Trả lời:

 

User cần kiểm tra"
1. Các sản phẩm trên chứng từ có thuộc kho nhận cần chọn
2. User có được phân quyền kho nhận cần chọn

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất