Kho Tồn Tại Hàng Hóa Không Phân Khu Vực Vậy Tạo Mới Chuyển Vào Được Không?

  Thứ Wed, 14/07/2021

Câu hỏi:

 

Nếu kho đã tồn tại hàng hóa không phân khu vực/ vị trí thì tôi tạo khu vực/ vị trí xong có chuyển hàng vào khu vực/ vị trí được không?

 

Trả lời:

 

Người dùng có thể sử dụng chức năng chuyển vị trí kho để tiến hành chuyển các hàng chưa phân vị trí vào vị trí mới được thiết lập trong kho.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất