Không Thấy Hiển Thị Chức Năng Để Chọn

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi:

 

Tại sao Khách hàng/Nhà cung cấp/Nhân viên đã có trên hệ thống, nhưng khi vào các chức năng không thấy hiển thị để tôi chọn?

 

Trả lời:

 

Vào Dữ liệu nền Khách hàng/Nhà cung cấp/Nhân viên kiểm tra đã được tick vào ô Hoạt động. Kiểm tra phân quyền của user tại menu Quản trị hệ thống? User đăng nhập.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất