Không Thấy Phát Sinh Định Khoản

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi:

 

Hóa đơn NCC đã post, tại sao không thấy phát sinh định khoản?

 

Trả lời:

 

Quy trình của ERP cần thêm bước DUYỆT HÓA ĐƠN NCC. Kế toán vào menu Quản lý công nợ > Công nợ phải trả > Duyệt hóa đơn nhà cung cấp, tiến hành duyệt hóa đơn, lúc này sẽ phát sinh định khoản và các báo cáo liên quan.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất