Làm thế nào để chọn bán thành phẩm cho từng công đoạn?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

Tôi tạo BOM sản xuất nhiều công đoạn, nhưng khi chọn BTP cho từng công đoạn chỉ thấy load lên mã thành phẩm sản xuất, vậy làm thế nào để chọn bán thành phẩm cho từng công đoạn?

 

Trả lời:

 

Tại dữ liệu nền sản phẩm, đối với sản phẩm có tính chất giá thành là thành phẩm/bán thành phẩm hệ thống có hiển thị thêm trường Bán thành phẩm, tại đây anh/chị chọn 1 hoặc nhiều bán thành phẩm tương ứng với từng công đoạn sản xuất. Khi đã khai báo hệ thống sẽ lấy lên tại giao diện BOM cho user chọn

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất