chức năng > yêu cầu nhập hàng khác, chọn">

Làm thế nào để nhập lại kho, giảm chi phí xuất dùng trước đó ?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

Công ty xuất dùng 1 số hàng hóa, công cụ đi sử dụng nội bộ nhưng không sử dụng hết vậy làm thế nào để nhập lại kho, giảm chi phí xuất dùng trước đó ?

 

Trả lời:

 

Để nhập hàng dư từ sử dụng anh/chị dùng quy trình "Nhập hàng khác" bằng cách vào menu Quản lý tồn kho > chức năng > yêu cầu nhập hàng khác, chọn nội dung NK06 và đi theo quy trình hướng dẫn sử dụng chi tiết tại menu này.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất