Làm Thế Nào Để Xóa Hết Công Nợ Khách hàng?

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi:

 

Muốn xóa hết công nợ Khách hàng?

 

Trả lời:

 

Dùng chức năng Xóa nợ khách hàng, tick vào Xóa chênh lệch

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất