Lỗi Không Đủ Tồn Kho

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi:

 

Chức năng Duyệt đơn bán hàng, khi thao tác Chốt, hệ thống báo không đủ tồn kho, nhưng tôi đã kiểm tra BC XNT/ Thẻ kho vẫn còn tồn.

 

Trả lời:

 

Hệ thống ERP quản lý kho chi tiết tồn kho theo từng ngày nhập kho:
1. Tồn kho còn nhưng đã được book ở một số nghiệp vụ.
2. Ngày nhập kho phải < ngày đơn hàng. (vd:  BC XNT ngày 15/5 vẫn có hàng nhưng làm đơn hàng ngày 14/5 không được, do 14/5 vẫn chưa đủ hàng)
3.Trạng thái của SP: chỉ xuất được tình trạng tốt.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất