Nhận Hàng Không Thấy Kho Để Chọn

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi:

 

Tại sao sản phẩm A khi nhận hàng tôi không thấy kho để chọn.

 

Trả lời:

 

Kiểm tra Dữ liệu nền Sản phẩm, trường Kho đã được khai báo chưa.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất