Nhận hàng sản xuất có dư phẩm thì giá thành của thành phẩm và dư phẩm này tính như thế nào ?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

Nhận hàng sản xuất có dư phẩm, phế phẩm thì giá thành của thành phẩm và dư phẩm/phế phẩm này tính như thế nào ?

 

Trả lời:

 

Trên chứng từ nhận hàng có dư phẩm/Phế phẩm user tự nhập đơn giá vào chứng từ. Đơn giá này là đơn giá nhập kho sản xuất tương ứng với giá thành của dư phẩm/phế phẩm.
Giá thành thành phẩm /Bán thành phẩm theo lệnh = [Tổng chi phí - giá trị dư phẩm/phế phẩm]/ Số lượng sản xuất

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất