Nhập kho báo lỗi vui lòng chọn vị trí cho kho nhận, vị trí này chọn và khai báo ở đâu?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

Nhập kho báo lỗi vui lòng chọn vị trí cho kho nhận, vị trí này chọn và khai báo ở đâu?

 

Trả lời:

 

Hệ thống thông báo lỗi này nếu kho nhập là kho có theo dõi đến vị trí kho
User vào Dữ liệu nền > kho vận > Vị trí kho khai báo vị trí kho cho kho đang thực hiện nghiệp vụ.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất