Nhập Kho Hàng Trả Lại Không Có Giá

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi:

 

Trong đơn trả hàng, khách hàng xuất trả cho công ty không có giá, vậy giá trị nhập kho hàng trả lại của công ty tôi được tính như thế nào trên hệ thống?

 

Trả lời:

 

Giá trị nhập kho hàng trả lại không căn cứ với đơn giá trên đơn hàng, đơn giá trên đơn hàng chỉ dùng để giảm trừ doanh thu và công nợ giữa công ty với khách hàng.


Trong chức năng nhập kho hàng trả lại hệ thống có hiển thị 1 popup dùng để nhập thông tin kho chi tiết của sản phẩm nhập kho. Trong popup này có 1 cột đơn giá nhập hệ thống gợi ý Anh/Chị có thể dùng giá này hoặc sửa lại theo đơn giá mong muốn.


Đơn giá gợi ý được lấy từ đơn giá tồn kho kỳ khóa sổ gần nhất, nếu không có hệ thống sẽ lấy giá nhập mua gần nhất, nếu giá mua gần nhất vẫn không có sẽ hiện thị giá bằng 0.
Đơn giá user sửa sẽ được fix cứng và được làm đơn giá nhập kho của sản phẩm trong kỳ.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất