Quản lý chi phí trả trước

Ghi Nhận Vật Tư, Phế Liệu Không Có Nhập Kho

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi: Công ty tôi có thanh lý 1 số vật tư, phế liệu không có nhập kho, quy trình xuất bán ghi nhận doanh thu và hóa đơn như thế nào? Vì hàng này không có nhập kho nên không có hàng để x...