QUẢN LÝ KHUYỄN MÃI

  • Quản lý khuyến mãi tự động 100%.
  • Đa dạng chương trình: base, tích lũy, ontop.
  • Đa dạng hình thức: trả hàng, trả tiền, chiết khấu,…
  • Phân bổ cho đối tượng riêng biệt.
  • Quản lý ngân sách khuyến mãi.
  • Báo cáo theo dõi và quyết toán nhanh chóng, tức thời.

 

BÁO CÁO SỬ DỤNG VÀ CHI PHÍ KHUYỄN MÃI