QUẢN LÝ TỒN KHO

  • Quản lý tồn kho sản phẩm theo lô, trạng thái ,ngày sản xuất, ngày hết hạn.
  • Nhập xuất theo FEFO/ FIFO
  • Cảnh báo tồn kho: cận date, chậm luân chuyển,…