Quản trị bán hàng

Điều chỉnh thông tin khách hàng tại đâu?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Sau khi xuất hóa đơn cho khách hàng, phát hiện thông tin khách hàng như Mã số thuế, địa chỉ….bị sai, tôi phải điều chỉnh tại đâu? Trả lời: Thông tin khách hàng trên ...

Ngày Nào Ghi Nhận Giá Vốn Nợ 632/Có 156 Và Doanh Thu Nợ 131/ Có 511?

  Thứ Wed, 14/07/2021

Câu hỏi: Báo cáo bán hàng tổng hợp: NgayHoaDon/ NgayGhiSo/ NgayDeNghiGiao/ NgayXuatKho/ NgayDuyetDH/ NgayChotPXK/ Ngày nào ghi nhận giá vốn Nợ 632/Có 156; Ngày nào ghi nhận doanh thu Nợ ...

Ghi Nhận Nợ 632/ Có 156 Không Khi In Báo PL Mà Đơn Hàng Chưa Chốt?

  Thứ Wed, 14/07/2021

Câu hỏi: Ngày đề nghị giao hàng là 03/07 nhưng Đơn hàng này đến ngày 05/07 vẫn chưa được Chốt phiếu xuất kho --> In báo PL ngày 05/07 thì đơn hàng này có được nghi nhận Nợ 632/ có 156 ko?...

Đơn Giá Xuất Đối Với Xuất Sử Dụng Nội Bộ

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi: Đối với các chức năng như xuất kho bán hàng, xuất sử dụng, xuất tiêu dùng nội bộ. Tôi không thấy ô nhập đơn giá xuất, như vậy đơn giá xuất của tôi được tính như thế nào? Tr...

Nhập Kho Hàng Trả Lại Không Có Giá

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi: Trong đơn trả hàng, khách hàng xuất trả cho công ty không có giá, vậy giá trị nhập kho hàng trả lại của công ty tôi được tính như thế nào trên hệ thống? Trả lời: Giá...

Xử Lý Trả Hàng Hỏng, Đổi Hàng Mới

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi: Khách hàng trả hàng hỏng, đổi hàng mới, xử lý như thế nào trên hệ thống? Trả lời: 1. Tạo đơn trả hàng, tick vào nút Hàng đổi trả -> Nhập kho hàng đổi trả. 2. Tạo đơ...