Quản trị hệ thống

Hệ Thống Báo Lỗi Không Xác Định Được Tài Khoản Kế Toán Khi Chốt Chứng Từ

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi: Tôi chốt chứng từ, hệ thống báo lỗi không xác định được tài khoản kế toán, như vậy tôi phải kiểm tra gì? Trả lời: Hệ thống ERP tự động định khoản theo cấu hình định ...

Tại Sao Tài Khoản Của Tôi Không Thấy Một Số Chức Năng Như User Khác?

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi: Tại sao tài khoản của tôi không thấy một số chức năng như user khác? Trả lời: Do tài khoản của Anh/Chị không có quyền được xem như user khác, để được ...

Không Thấy Hiển Thị Chức Năng Để Chọn

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi: Tại sao Khách hàng/Nhà cung cấp/Nhân viên đã có trên hệ thống, nhưng khi vào các chức năng không thấy hiển thị để tôi chọn? Trả lời: Vào Dữ liệu nền Khách hàng/Nhà c...