Quản trị mua hàng

Xuất hóa đơn theo đơn vị đo lường khác đơn vị đo lường của công ty thì thực hiện như thế nào?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Công ty mua hàng nhưng nhà cung cấp xuất hóa đơn theo đơn vị đo lường khác đơn vị đo lường của công ty thì cần thực hiện như thế nào trên hệ thống? Trả lời: Hệ thống...

Đơn mua hàng gia công, yêu cầu NL tại popup số lượng không hiển thị NL để yêu cầu

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Đơn mua hàng gia công, yêu cầu nguyên liệu tại popup số lượng không hiển thị nguyên liệu để yêu cầu, mặc dù kho nguyên liệu còn tồn nhiều. Trả lời: Đối với các loại ...

Vì sao hệ thống báo chưa khai báo chính sách duyệt ?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Đơn hàng mua đã khai báo chính sách duyệt nhưng khi chốt đơn hàng mua, hệ thống báo chưa khai báo chính sách duyệt Trả lời: Chính sách duyệt đơn mua hàng được khai b...

Chỉnh Giá Nhập Kho Mà Không Hủy Chứng Từ

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi: Quy trình mua hàng đã hoàn tất, sau đó đối chiếu công nợ phát hiện đơn giá sai, vậy có cách nào mà không hủy chứng từ mà có thể điều chỉnh giá trị nhập kho của các sản phẩm trong ...

Giá Trị Mua Hàng và Nhận Hàng Trong Tháng Lệch Nhau?

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi: Giá trị mua hàng và nhận hàng trong tháng lệch nhau? Trả lời: Truy xuất báo cáo Theo dõi đơn mua hàng hoặc BC Chi tiết nghiệp vụ kế toán để kiểm tra: 1. Tổng số...

Không Thấy Phát Sinh Định Khoản

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi: Hóa đơn NCC đã post, tại sao không thấy phát sinh định khoản? Trả lời: Quy trình của ERP cần thêm bước DUYỆT HÓA ĐƠN NCC. Kế toán vào menu Quản lý công nợ > Công nợ ...