Quy trình triển khai dự án

Quy trình triển khai dự án

Với quy trình 6 bước của SalesUp ERP-SaaS, doanh nghiệp có thể an tâm rằng
hệ thống của mình sẽ được thiết lập dựa trên những nền tảng khoa học vững chắc và
sự chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên gia đến từ GESO

SALESUP ERP-SaaS
Khảo sát và thống nhất nghiệp vụ
Khảo sát và thống nhất nghiệp vụ
Khảo sát và thống nhất nghiệp vụ

Khảo sát và thống nhất nghiệp vụ

Chuẩn bị dữ liệu
Chuẩn bị dữ liệu
Chuẩn bị dữ liệu

Chuẩn bị dữ liệu

Thiết lập phần mềm
Thiết lập phần mềm
Thiết lập phần mềm

Thiết lập phần mềm

Đào tạo
Đào tạo
Đào tạo

Đào tạo

Kiểm tra
Kiểm tra
Kiểm tra

Kiểm tra

Vận hành hệ thống
Vận hành hệ thống
Vận hành hệ thống

Vận hành hệ thống