Tại Sao Báo Cáo Công Nợ Chi Tiết Và Báo Cáo Công Nợ Theo Hoá Đơn Không Khớp Nhau?

  Thứ Wed, 14/07/2021

Câu hỏi:

 

Tại sao tôi so sánh báo cáo công nợ chi tiết và báo cáo công nợ theo hoá đơn không khớp số nhau?

 

Trả lời:

 

BC đối chiếu công nợ KH là BC theo dõi chi tiết công nợ của KH theo khoản thời gian lấy báo cáo.
BC công nợ theo hóa đơn là BC thể hiện các hóa đơn còn nợ tới thời điểm lấy báo cáo.
Vì vậy bản chất hai báo cáo khác nhau nên không thể so sánh được.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất