Tại Sao Kiểm Tra Báo Cáo Chi Tiết Nghiệp Vụ Kế Toán Có Cặp TK 155 Và TK 9999?

  Thứ Wed, 14/07/2021

Câu hỏi:

 

Tại sao tôi kiểm tra báo cáo Chi tiết nghiệp vụ kế toán phát hiện có cặp TK 155 và TK 9999?

 

Trả lời:

 

Do người dùng muốn tăng giảm giá trị của 15x thông qua tài khoản trung gian 999999. Nghiệp vụ nhập xuất kho nội bộ:
Chuyển kho XK08: Nợ 999999 / Có 15x
Nhập Kho XK08 : Nợ 15x/ Có 999999.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất