Tại sao số tiền định khoản trên chứng từ thanh lý lại khác với số tiền nhập liệu trên phiếu?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

Tại sao số tiền định khoản trên chứng từ thanh lý lại khác với số tiền nhập liệu trên phiếu ?

 

Trả lời:

 

Số tiền nhập liệu trên phiếu thanh lý tài sản là số tiền thanh lý cho khách hàng do user nhập liệu, số tiền này sẽ tự động lấy qua hóa đơn thanh lý. 
Đối với định khoản trên chứng từ thanh lý hệ thống căn cứ vào giá trị còn lại và giá trị khấu hao lũy kế của tài sản tại thời điểm thanh lý để hạch toán => số tiền định khoản và chứng từ có thể khác nhau.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất