Tại Sao Tài Khoản Của Tôi Không Thấy Một Số Chức Năng Như User Khác?

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi:

 

Tại sao tài khoản của tôi không thấy một số chức năng như user khác?

 

Trả lời:

 

Do tài khoản của Anh/Chị không có quyền được xem như user khác, để được sử dụng thêm chức năng của hệ thống, Anh/Chị vào Quản trị hệ thống> User đăng nhập để cấp thêm quyền.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất