Thay Đổi Giá Trị Và Số Tháng Khấu Hao Tài Sản

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi:

 

Công ty tôi có mua 1 bộ tài sản đã sử dụng được 1 thời gian, nhưng sau khi kiểm toán kiểm tra đánh giá lại giá trị còn lại của tài sản nhiều/ít hơn giá trị ban đầu, số tháng khấu hao cũng thay đổi, vậy tôi xử lý số liệu này như nào trên hệ thống.

 

Trả lời:

 

Anh/Chị sử dụng chức năng Đánh giá lại tài sản để thay đổi giá trị và số tháng khấu hao.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất