Tiền Thuế Trên BCBKT Đầu Vào Không Bằng Tiền Thuế của TK 13xx

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi:

 

Vì sao tiền thuế trên báo cáo bảng kê thuế đầu vào không bằng với tiền thuế trên phát sinh kế toán của TK 133x.

 

Trả lời:

 

Do user có sử dụng các chức năng sau tự nhập TK 1331:  
Phiếu chi/UNC khác, tự nhập vào ô tiền thuế
Đề nghị thanh toán, tự nhập tiền thuế tại cột tiền thuế
Bút toán tổng hợp tự chọn TK 1331 tại ô tài khoản
Trong khi tiền thuế của Bảng kê mua vào chỉnh được lấy từ các chức năng nhập liệu thông tin hóa đơn đầu vào.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất