Tính Giá Trên Phần Mềm Là Chạy Theo Từng Kho Hay Chạy Tổng Tồn Kho Toàn Hệ Thống?

  Thứ Tue, 13/07/2021

Câu hỏi:

 

Tính giá trên phần mềm là chạy theo từng kho hay chạy tổng tồn kho toàn hệ thống?

 

Trả lời:

 

Hệ thống tính giá tồn kho (cũng là giá xuất kho) trên toàn hệ thống kho thuộc quản lý của Công ty, ngoại trừ loại kho là kiểm nghiệm chỉ quản lý về mặt số lượng của BP QA/QC sẽ không nằm trong hệ thống kho này.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất