Tôi đã chuyển NL qua kho sản xuất nhưng không hiển thị lên NL để thực hiện tiêu hao?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

Tôi đã chuyển nguyên liệu qua kho sản xuất nhưng không hiển thị lên nguyên liệu để thực hiện tiêu hao?

 

Trả lời:

 

User cần kiểm tra
1. Đã chốt nhập kho nguyên liệu vào kho sản xuất chưa, ngày nhập kho nguyên liệu có cùng tháng với phiếu tiêu hao.
2. Nguyên liệu chuyển qua có đúng lệnh sản xuất, công đoạn sản xuất hay chưa

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất