Lệnh sản xuất không load lên kho sản xuất để thực hiện

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

Tôi đã khai báo BOM, Kịch bản sản xuất nhưng khi làm lệnh sản xuất không load lên kho sản xuất để thực hiện. 

 

Trả lời:

 

Mỗi kho sản xuất tương ứng với 1 phân xưởng sản xuất. Đối với trường hợp trên user kiểm tra đã khai báo kho cho phân xưởng sản xuất chưa, phân xưởng trên kho phải tương ứng với phân xưởng của từng công đoạn trên  kịch bản. (Phân xưởng của công đoạn đi theo phân xưởng của line, 1 công đoạn 1 line, 1 line 1 phân xưởng)

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất